ویلای کلارآباد

پروژه حول این سوال شکل گرفت که چگونه میتوانیم تیپولوژی ساختمان شیروانی با تالار و غلام گردش را مسئله دار کنیم؟ چطور می توان الگوی آلترناتیو ارائه داد و با جریان ساختمان های رایج وارد گفتگو شد؟

با توجه به قرارگیری ساختمان در دامنه جنگل و دید مناسب به دریا ، برنامه پروژه در امتداد شمال-جنوب تعریف گردیده تا علاوه بر استفاده حداکثری از دید و منظر امکان ایجاد تهویه مناسب در امتداد مسیر باد فراهم شود.

سناریوی حرکتی مخاطب از لندسکیپ تا بام در یک مسیر پیوسته برنامه درون مکعب را می تراشد و ارتباط دسترسی درون و بیرون را در طول طبقات شکل می دهد. بیان ارتقا یافته ای از تجربه غلام گردش در خانه های سنتی شمال که معاصر شده است. همچنین جریان آب های سطحی از بام تا حیاط حول همین مسیر ممتد مدیریت می شود.

مسئله شیب در اینجا صرفا کالبدی برای انطباق با شرایط اقلیمی منطقه نیست بلکه بخشی از برنامه عملکردی پروژه است که بعنوان منظرگاه به سمت جنگل و دریا ، تجربه زیستی جدیدی را به مخاطب پیشنهاد می دهد.

مجتمع فرهنگی بنیاد آسمان
ورود به مرحله نیمه نهایی انتخاب شده در لیست برندگان مرحله اول
کلیک کنید
ویلای چهارفصل
بازنشر در وب سایت بین المللی Archilovers.com
کلیک کنید
Previous
Next
موس