ویلا بید مجنون

یک باغ 2000 متری سرسبز در منطقه زیبا دشت کرج و یک کلبه وسط باغ. کارفرما قصد داشت کلبه وسط باغ را تخریب و عمارت جدیدی در زیربنای وسیع تر متناسب با نیازهای خود احداث کند. در ابتدا دو آلترناتیو کانسپت برای شان طراحی کردیم. یک آلت با حفظ شرایط موجود و طراحی اکونومی و […]

انتهای باران یکم

عموما چیدمان یک محیط اداری سنتی با اتاقک ها و دفترهای مجزا به گونه ای طراحی می شود که وضعیت همیشگی، یک وضعیت آرام و بی صداست. ممکن است مدیران بخش طراحی در یک اتاق و مهندس ها در اتاقی دیگر کار کنند. تعاملات بین گروه ها عمدتا برنامه ریزی شده است (مانند جلسه ای […]