ویلا بید مجنون

یک باغ 2000 متری سرسبز در منطقه زیبا دشت کرج و یک کلبه وسط باغ.

کارفرما قصد داشت کلبه وسط باغ را تخریب و عمارت جدیدی در زیربنای وسیع تر متناسب با نیازهای خود احداث کند. در ابتدا دو آلترناتیو کانسپت برای شان طراحی کردیم. یک آلت با حفظ شرایط موجود و طراحی اکونومی و آلت دوم با تغییراتی در جانمایی عمارت و طراحی خاص تر. آلت دوم مورد پسند کارفرما واقع شد.

علاقه کارفرما به طبیعت ما را برآن داشت تا با هرچه بیشتر نمودن شفافیت جداره ها در عین از دست نرفتن تعین و شخصیت هر فضا، به دنبال یکپارچه کردن بنا و باغ و بسط فضاهای داخلی به خارج بنا و ارتباط هرچه بیشتر مخاطب با طبیعت باشیم.

خواسته کارفرما این بود که یک تراس وسیع و روباز در طبقه اول و یک فضای نیمه باز در طبقه همکف داشته باشد. پس از طراحی پر و خالی حجم و جانمایی عملکرد‌ها متناسب با خواسته های کارفرما به طراحی فرم پرداختیم. در پی رسیدن به یک ایده منحصربفرد و خاص بودیم که درعین حال ساده ، همساز با عملکرد و سازه و بدور از هرگونه اضافه‌گویی و پیچیدگی بصری باشد.

کانسپت کلی یک پوسته یکپارچه و پیوسته بتنی است که حول فضاهای پر و خالی ایجاد شده حرکت می کند به نحوی که سه خواسته زیر حاصل گردد :

بسط فضاهای داخلی بنا به خارج بنا

یکپارچگی فضاهای داخل و پر و خالی فرم

تعین بخشی به هرفضا در عین یکپارچگی ، به نحوی که کاراکتر هر فضا منحصر بفرد بماند.

در نهایت با افزودن پوسته و تغییراتی که در ادامه پروسه طراحی مطابق با دیاگرام ها در آن اتفاق افتاد ، بنا به دوگانه پوسته – هسته تبدیل شد که علاوه بر تثبیت یکپارچگی بنا ، منطقی مناسب به شکست های فرم حاکم گردید.

همچنین این پوسته بتنی علاوه بر حل کردن عملکردهای خواسته شده ، کاملا با سازه ساختمان هماهنگ شده به نحوی که دیوارهای برشی لازم جهت مهار زلزله در همین پوسته بتنی تامین گردید. حتی دیوار روی کنسول نیز به عنوان دیوار برشی استفاده شد که در نوع خود منحصربفرد و جالب توجه است.

در ادامه لندسکیپ مجموعه با توجه شکست ایجاد شده در فرم و سناریوهای مختلف دسترسی به بنا با هندسه بستر و بنا هماهنگ گردید. تعریف مسیر دسترسی اصلی بنا از روی آب ، این امکان را فراهم کرد که تجربه دلپذیر عبور از روی آب هنگام ورود به بنا برای مخاطب حاصل گردد و سلسله مراتب مناسب در سناریوی مسیر و مقصد بوجود آید.

کارفرما در نظر داشت در زیرزمین فضای وسیع و مطلوبی را برای برگزاری مراسم در اختیار داشته باشد. لذا در دو طرف زیرزمین گودال باغچه هایی جهت تامین نور و تهویه مناسب زیرزمین در نظر گرفته شد. همچنین این امکان فراهم گردید که در مواقع برگزاری مراسم کلیه فضاهای زیر زمین (باز و نیمه باز و بسته) را یکپارچه کرده به حداکثر فضای لازم دست یابد

مجتمع فرهنگی بنیاد آسمان
ورود به مرحله نیمه نهایی انتخاب شده در لیست برندگان مرحله اول
کلیک کنید
ویلای چهارفصل
بازنشر در وب سایت بین المللی Archilovers.com
کلیک کنید
Previous
Next
موس