عمارت ویلایی شفیعی ها

سایت این پروژه بر روی دامنه کم شیب کوه‌های لواسان قرار داشت. خواسته کارفرما طراحی ویلایی بود که علاوه بر حفظ محرمیت بتواند ارتباط بصری مناسبی با مناظر همجوار خود برقرار کند. (دو خواسته متناقض) تصمیم گرفتیم با ایجاد یک حیاط در دل بنا و شکل گیری فضا‌ها بصورت U شکل حول حیاط به هر […]

مجموعه فرهنگی بنیاد آسمان

در این پروژه با توجه به عملکرد‌های متباین مجموعه ابتدا مخاطبین خود را دسته بندی کردیم. برای هر عملکرد گره مستقلی تعریف کرده، باتوجه به همجواری‌های بستر در زمین پروژه جانمایی نمودیم. هر عملکرد حول یک حیاط شکل گرفت که با اقلیم گرم و خشک انطباق پذیر باشد. سپس شاخص‌ترین قسمت پروژه یعنی برج که […]

مرکز مطالعات انرژی های تجدیدپذیر

فرم کلی ساختمان بر اساس برنامه ریزی و عملکرد شکل گرفته است اما سعی بر آن بوده که هر تغییر در فرم که به دلیل تطبیق با نیازهای مسئله است در راستای بهینه تر شدن ساختمان هم باشد. لذا ساختمان به صورت پارامتریک شبیه سازی گردید تا هرگونه تغییر در فرم یک خروجی آنالیزشده بر […]

میدان سلام

میدان سلام در انتهای یکی از مهمترین محورهای شهری قم (محور حرم تا حرم) قرار گرفته است که حسن ختام این آکس مهم شهری و همچنین قدمگاه مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهمترین خواستگاه‌های مذهبی تشیع می‌باشد. برای شروع به خاطر اهمیت میدان تصمیم گرفتیم به جای طراحی یک مجسمه شهری به طراحی […]

مجتمع چهارده معصوم

این پروژه از طریق چند تن از خیرین خوانساری که از دوستان و آشنایان نزدیکمان بودند به ما واگذار شد. زمین این مجموعه سال‌ها پیش توسط چند خیر خریداری شده و مدت‌ها به عنوان محلی برای احداث مجموعه‌ای اقامتی در شهر مشهد برای مردم شهرستان خوانسار خصوصا اهالی هیئت چهارده معصوم (ع) در نظر گرفته […]

ویلای زیبادشت

کارفرما قصد داشت کلبه وسط باغ را تخریب و عمارت جدیدی متناسب با نیازهای جدید خود احداث کند. در ابتدا دو آلترناتیو پیشنهادی در مرحله پرزانته اولیه ارائه شد. آلترناتیو اول با حفظ شرایط موجود باغ و طراحی ساده و اکونومی صرفا با نیازها و پیشنهادهای کارفرما بر روی یک هندسه مربع شکل گرفت و […]

ویلای چهارفصل

این پروژه در شرایطی به ما واگذار شد که ستون گذاری کار انجام شده بود و پلان اولیه کارفرما مشکلات فراوانی داشت و این مسئله محدودیت های زیادی را برای ما ایجاد می نمود. در پلان اولیه ارتباط فضای درون و بیرون پروژه بسیار ضعیف بود. ساختمان به دلایل اشتباه حدود یک متر از زمین […]

ایوان خانه یاسمن

در این پروژه بخاطر محدودیت سطح اشغال و خواسته های متنوع کارفرما سعی شده که کلیه فضاها در یک نظام میان طبقاتی توزیع شوند تا در عین حالی که فضاها در تعامل سیال باهم هستند و ارتباط نزدیکی باهم دارند، تعین و تشخص هر فضا هم حفظ شود. همچنین سناریوی عملکردی هر خرده فضا با […]