مجتمع مسکونی الغدیر

این پروژه در زمینی به مساحت 8500 متر مربع با سطح اشغال 40 درصد و تراکم 560 درصد برای طراحی بلوک‌های مسکونی به صورت 14 طبقه روی پیلوت درنظر گرفته شده بود. پس بررسی گزینه های مختلف بخاطر تراکم بالایی که مدنظر کارفرما بود به این نتیجه رسیدیم که طراحی واحد‌ها بصورت بلوک نتیجه چندان […]

مجتمع چهارده معصوم

این پروژه از طریق چند تن از خیرین خوانساری که از دوستان و آشنایان نزدیکمان بودند به ما واگذار شد. زمین این مجموعه سال‌ها پیش توسط چند خیر خریداری شده و مدت‌ها به عنوان محلی برای احداث مجموعه‌ای اقامتی در شهر مشهد برای مردم شهرستان خوانسار خصوصا اهالی هیئت چهارده معصوم (ع) در نظر گرفته […]

مجتمع مسکونی محک

زمین پروژه در منطقه بام محک در مرتفع ترین مناطق تهران قرار دارد. آنچه که قبل از هرچیزی نظر هرکسی را جلب میکند منظر ابدی به سمت شهر و کوه های اطراف تهران است. بخاطر پهنه بندی خاص زمین می بایست طرح در کمیسیون ماده ۵ دستور ویژه می گرفت. بنابراین بایستی همه حالت های […]