مجتمع مسکونی محک

زمین پروژه در منطقه بام محک در مرتفع ترین مناطق تهران قرار دارد. آنچه که قبل از هرچیزی نظر هرکسی را جلب میکند منظر ابدی به سمت شهر و کوه های اطراف تهران است. بخاطر پهنه بندی خاص زمین می بایست طرح در کمیسیون ماده ۵ دستور ویژه می گرفت. بنابراین بایستی همه حالت های […]

ویلا نوژن

این پروژه تمرینی بود برای آنکه بفهمیم معماری چگونه می تواند علاوه بر رویت شدن به عنوان یک شی؛ موقعیت های مشاهده کردن، دیده شدن و بعضا پنهان شدن را همزمان حول یک مسئله سازماندهی کند پروژه با چیدمان سه پاکت فضایی روی هم تعریف می گردد و برنامه پروژه درون و مابین این پاکت […]