ویلا نوژن

این پروژه تمرینی بود برای آنکه بفهمیم معماری چگونه می تواند علاوه بر رویت شدن به عنوان یک شی؛ موقعیت های مشاهده کردن، دیده شدن و بعضا پنهان شدن را همزمان حول یک مسئله سازماندهی کند

پروژه با چیدمان سه پاکت فضایی روی هم تعریف می گردد و برنامه پروژه درون و مابین این پاکت ها جاری می شود

نوع چیدمان جعبه ها، بخشی از لندسکیپ اطراف را قلمرو خود می کند و امکان این فراهم می شود که زندگی در قلب پروژه، در اصطکاک با طبیعت به جریان بیفتد

یک فضای میانجی برای تجربه توامان درون و بیرون، پنهان از دید مزاحم و رو به چشم انداز کوه که علاوه بر فراهم کردن موقعیتی امن برای مشاهده و تماشا، میدانی است در مرکز که تمامی اتفاقات و رویدادهای روزمره زندگی را رؤیت پذیر می کند

سوژه مشاهده گر در این میدان حین لذت بردن از تماشای چشم انداز، بازیگر و ابژه یک نمایش در جریان است که توسط سایر ساکنین رصد می شود

چشم انداز کوه و دشت در شمال و واحدهای همسایگی مجاور در جنوب، الگوی اشغال زمین را به شکلی پیشنهاد می کنند که ساختمان به سمت شمال آغوش باز کند و نسبت به جنوب کم اعتنا باشد

جرزهای جنوبی سنگین و بسته با نورگیری کنترل شده و محدود و جرزهای شمالی شفاف و شیشه ای جهت ماکزیمم کردن افق دید به مناظر اطراف

مجتمع فرهنگی بنیاد آسمان
ورود به مرحله نیمه نهایی انتخاب شده در لیست برندگان مرحله اول
کلیک کنید
ویلای چهارفصل
بازنشر در وب سایت بین المللی Archilovers.com
کلیک کنید
Previous
Next
موس