مرکز مطالعات انرژی های تجدیدپذیر

فرم کلی ساختمان بر اساس برنامه ریزی و عملکرد شکل گرفته است اما سعی بر آن بوده که هر تغییر در فرم که به دلیل تطبیق با نیازهای مسئله است در راستای بهینه تر شدن ساختمان هم باشد. لذا ساختمان به صورت پارامتریک شبیه سازی گردید تا هرگونه تغییر در فرم یک خروجی آنالیزشده بر […]

میدان سلام

میدان سلام در انتهای یکی از مهمترین محورهای شهری قم (محور حرم تا حرم) قرار گرفته است که حسن ختام این آکس مهم شهری و همچنین قدمگاه مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهمترین خواستگاه‌های مذهبی تشیع می‌باشد. برای شروع به خاطر اهمیت میدان تصمیم گرفتیم به جای طراحی یک مجسمه شهری به طراحی […]

مجتمع چهارده معصوم

این پروژه از طریق چند تن از خیرین خوانساری که از دوستان و آشنایان نزدیکمان بودند به ما واگذار شد. زمین این مجموعه سال‌ها پیش توسط چند خیر خریداری شده و مدت‌ها به عنوان محلی برای احداث مجموعه‌ای اقامتی در شهر مشهد برای مردم شهرستان خوانسار خصوصا اهالی هیئت چهارده معصوم (ع) در نظر گرفته […]