میدان سلام

میدان سلام در انتهای یکی از مهمترین محورهای شهری قم (محور حرم تا حرم) قرار گرفته است که حسن ختام این آکس مهم شهری و همچنین قدمگاه مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهمترین خواستگاه‌های مذهبی تشیع می‌باشد. برای شروع به خاطر اهمیت میدان تصمیم گرفتیم به جای طراحی یک مجسمه شهری به طراحی […]