میدان قبله

فضای شهری میدان قبله، در میان دو ورودی اصلی حرم مطهر (باب الرضا (ع) و باب الجواد (ع))، به مساحت ۱٫۸ هکتار قرار دارد. این میدان برقرارکننده پیوند میان شهر و حرم خواهد بود، و به عنوان فضای ورودی و خروجی عمل خواهد کرد. برای استفاده از ظرفیت های فضای شهری در جهت خدمت رسانی […]

مجتمع چهارده معصوم

این پروژه از طریق چند تن از خیرین خوانساری که از دوستان و آشنایان نزدیکمان بودند به ما واگذار شد. زمین این مجموعه سال‌ها پیش توسط چند خیر خریداری شده و مدت‌ها به عنوان محلی برای احداث مجموعه‌ای اقامتی در شهر مشهد برای مردم شهرستان خوانسار خصوصا اهالی هیئت چهارده معصوم (ع) در نظر گرفته […]