عمارت ویلایی شفیعی ها

سایت این پروژه بر روی دامنه کم شیب کوه‌های لواسان قرار داشت. خواسته کارفرما طراحی ویلایی بود که علاوه بر حفظ محرمیت بتواند ارتباط بصری مناسبی با مناظر همجوار خود برقرار کند. (دو خواسته متناقض) تصمیم گرفتیم با ایجاد یک حیاط در دل بنا و شکل گیری فضا‌ها بصورت U شکل حول حیاط به هر […]