میدان سلام

میدان سلام در انتهای یکی از مهمترین محورهای شهری قم (محور حرم تا حرم) قرار گرفته است که حسن ختام این آکس مهم شهری و همچنین قدمگاه مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهمترین خواستگاه‌های مذهبی تشیع می‌باشد.

برای شروع به خاطر اهمیت میدان تصمیم گرفتیم به جای طراحی یک مجسمه شهری به طراحی یک فضای شهروندمدار بپردازیم که در عین حال ابعاد و تناسبات لازم برای تبدیل شدن به یک منومان شهری درخور اهمیت این میدان را داشته باشد.

هندسه کلی میدان از چهار پایه اصلی شکل گرفته است که حول یکدیگر به گردش در‌امده و چهارطاقی موزونی را می سازند. طراحی این چهارطاقی به شکلی است که از آکس خیابان (نمای روبرو) از لحاظ بصری ارجاع تاریخی به طاق کسری دارد.

اگرچه خواستگاه اصلی الگوی چهارطاقی مربوط به دوران ماقبل اسلام است اما بنظر می‌رسد ماندگاری این الگو و رمز جاویدان نهفته در آن می بایست مبنای معرفتی داشته باشد.

در کتاب «من لا یحضره الفقیه» حدیثی از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که می‌فرمایند : چهاروجه بودن کعبه به دلیل محاذات بودن کعبه با بیت معمور است. چهاروجه بودن بیت معمور نیز بدلیل محاذات بودن با عرش است و چهاروجه بودن عرش به این خاطر است که اسلام بر چهار رکن بنا شده است و آن تسبیحات اربعه است.

در قسمت بالای چهارطاقی بر روی هر گوشه از چهار وجه آن ذکر مبارک تسبیحات اربعه نقش بسته است که نماد و تمثیلی از حدیث عظیم الشان امام جعفر صادق (ع) می‌باشد که این اسامی را ارکان اربعه اسلام شمرده اند.

هندسه چهارطاقی طوری طراحی شده که در چهار وجه آن دوازده کتیبه جانمایی شده است که نماد مذهب تشیع دوازده امامی می‌باشد و اسامی ائمه در این دوازده کتیبه جانمایی می‌شوند.

چهارطاقی حول محول کلمه «الله» شکل گرفته است که علاوه بر اینکه نشان‌دهنده اصل اولیه و مهم «توحید»‌است از نماد پرچم استفاده گردیده که میدان علاوه بر اهمیت و جایگاه استراتژیک مذهبی که دارد ماهیتی ایرانی-اسلامی بیابد.

مجتمع فرهنگی بنیاد آسمان
ورود به مرحله نیمه نهایی انتخاب شده در لیست برندگان مرحله اول
کلیک کنید
ویلای چهارفصل
بازنشر در وب سایت بین المللی Archilovers.com
کلیک کنید
Previous
Next
موس