آپارتمان آقای رضایتی

این پروژه در شرایطی به ما واگذار شد که بخش‌هایی از ستون گذاری کار انجام شده و محل قرارگیری آسانسور و جعبه پله از قبل تعیین شده بودند.

پس از صحبت های اولیه با کارفرما متوجه شدیم که دو خواسته اصلی مدنظر ایشان دادن حداکثر فضا به نشیمن و در عین حال تعریف سه اتاق خواب است در سایتی به ابعاد 10 در 20 که حدودا 120 متر آن به بنا اختصاص میافت

بعد از صحبت‌های فراوان با کارفرما ایشان را متقاعد کردیم با پرداخت هزینه انتقال آسانسور به بخش فاقد نور ساختمان علاوه بر دریافت نور بیشتر از جبهه جنوبی سطح یکپارچه مناسب تر و مساحت اشغال بیشتر جهت تعریف نشیمن مطلوب کارفرما فراهم آید.

با طراحی پلان و قرارگیری اتاق خواب ها در جداره رو به خیابان، نما عملا به یک شبکه دوازده خانه ای یکنواخت تقسیم گردید. تصمیم گرفتیم با طراحی یک مدول ثابت و تکثیر آن در این شبکه به صورت رندوم تنوع بصری مناسبی برای نما بوجود آوریم.

در یک بررسی کلی مشاهده شد عمدتا در طراحی گشودگی های رو به بیرون صرفا با قرار دادن یک پنل پیش ساخته مسئله نور و دید توامان باهم حل می‌شوند. اما بخاطر حفظ محرمیت در عمده مواقع روز و خصوصا شب، گشودگی با پرده بسته شده و عملا کارکرد خود را از دست می‌دهد. این مسئله خصوصا نسبت به اتاق‌های خواب به طور جدی مشاهده می‌شود.

بنابراین تصمیم بر این شد برای کیفیت نور و دید اتاق‌خواب ها بصورت مجزا برنامه ریزی شود. در معماری گذشته‌مان نیز «روزن» و «پنجره» مفاهیم متفاوتی داشتند و هریک کیفیت متفاوتی از فضا را می‌ساختند. لذا بخشی از جداره بصورت روزنه های مجوف و بخشی بصورت گشودگی در نظر گرفته شد تا علاوه بر اینکه کیفیت های متفاوتی از نور وارد اتاق می شود مسئله محرمیت نیز بسته به نیاز مخاطب انتخاب و حل گردد.

همچنین روزن های روی نما کیفیت بصری مناسبی را در نمای شب ساختمان ایجاد می‌کنند به نحوی که این نما اساسا به نورپردازی احتیاجی نخواهد داشت.